×
אם ייפול הכוכב שלי
אם ייפול הכוכב שלי

מילים: יאיר רוזנבלום

אם יפול הכוכב שלי
המון חברים יהיו איתי
במקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
שירי תהילה אקח איתי
למקום בו יפול הכוכב

שורות שורות הם שוב באים אלי
שורות שורות של כוכבים
והם רבים והם גדולים עלי כל כך
אור כוכבם שוב לא יזרח
כי הם פשוט נחים
שורות שורות אני שוזר אותם
שורות שורות של חברים
והם קרבים אליי שקטים פרועי זקן
הם בלי תמרור ובלי הילה
כגיבורי התהילה, התהילה

אם יפול הכוכב שלי
המון חברים יהיו איתי
במקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
שירי תהילה אקח איתי
למקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
רבים מרעיי יהיו איתי
במקום בו יפול הכוכב שלי

שורות שורות הם שוב באים אלי
שורות שורות של כוכבים
והם רבים והם מושכים אותי כל כך
כוכבם שוב לא יזרח כי הם פשוט נחים
שורות שורות הן שוב באות אלי
והשורות טורים טורים של סיפורים
ומיתרים באלפים וחלילים
אז יכו בצלילים אלוהיים באוזניכם כמו תפילה
את כל שירי התהילה

אם יפול הכוכב שלי
המון חברים יהיו איתי
במקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
שירי תהילה אקח איתי
למקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
רבים מרעיי יהיו איתי
במקום בו יפול הכוכב שלי
אם יפול הכוכב שלי
תרועת מנצחים אקח איתי
וכל אחיי שם ישירו עימי
במקום בו יפול הכוכב שלי.

לה לה לה…

ביצועים נוספים לשיר זה