×
בעקבי הדרך
בעקבי הדרך

מילים: שוש פלדי

החולות שהיו אז עדים
כבר חלפו ועברו נודדים
ומהדיונות הנדלקות
צרובים רק עפעפינו

משימחת שבת צוות גם יחד
מיום גשם ורוח צורב
מן האש העשן האבק
מפיסות הבית בלב
ועולה וצומחת רעות גדולה
של אדם ואדם
של אדם ומכונה
וחורקים שריוני הפלדה בזכותם
שיניהם בעקבי הדרך

במרחב הגדול הפתוח
ממרומי רמות הבזלת
שם חורקים שריוני הפלדה
שיניהם בעקבי הדרך

משימחת שבת צוות גם יחד
מיום גשם ורוח צורב
מן האש העשן האבק
מפיסות הבית בלב
ועולה וצומחת רעות גדולה
של אדם ואדם
של אדם ומכונה
וחורקים שריוני הפלדה בזכותם
שיניהם בעקבי הדרך

והטנקים למלוא כל העין
אז שוטפים בפריסה רחבה
בהתמד עקשני וחזק
כמו נוצקה בהם איזו גאווה

משימחת שבת צוות גם יחד
מיום גשם ורוח צורב
מן האש העשן האבק
מפיסות הבית בלב
ועולה וצומחת רעות גדולה
של אדם ואדם
של אדם ומכונה
וחורקים שריוני הפלדה בזכותם
שיניהם בעקבי הדרך

ומביט הטנקיסט ממקומו
וזוכר את האור והצל
וחש כי הוא חוטר לגזע
של חיל יצוק מברזל

משימחת שבת צוות גם יחד
מיום גשם ורוח צורב
מן האש העשן האבק
מפיסות הבית בלב
ועולה וצומחת רעות גדולה
של אדם ואדם
של אדם ומכונה
וחורקים שריוני הפלדה בזכותם
שיניהם בעקבי הדרך

ביצועים נוספים לשיר זה