×
בתוך
בתוך

מילים: יעל טבת

על נשמות שלי אתה שולט,
על דקויות שבי פורט
עת במבט אותן תמצא
או בלחישה אחת רפה.
אם בתנועה שהיא מוצנעת,
מילה שנאמרה בלי דעת,
חיוך חטוף או מסויים
אתה באלה, בכולם.

אני שקעים לכל קמריך
אני ימים זורמים אליך
אני ציפור אומרת שירה
ובלעדיך אין בי מה…
אני גשרים לכל מיליך
כוכב נופל בלילותך
בי יש נתיב כל ישותך
אני טובעת בדמותך

על אכזבות מהן כוחי ניטל
וחלומות שלי קשים, אבל
כשתדרים עצמו מאד
אותך פיללתי לי בסוד.
היו שרפות בי ויותר
הפכתי מישהו אחר
אני חומקת בשתיקה
אתה הייה לי מצבה.

אני שקעים לכל קמריך..

ביצועים נוספים לשיר זה