×
הבאנו שלום
הבאנו שלום

מילים: יוסי בנאי

ישבנו כמה חברים,
כוסית ביחד להרים,
כשהשתתקו פתאום הכל,
אז קם אחד, ושר בקול:

"הבאנו שלום,
שלום עליכם".

ואז התחלנו כך לשיר,
שירי מולדת וקציר,
ולא שכחנו כמובן,
לשיר את "שם הרי גולן".

שירים על ים ואהבה,
על עץ בודד בערבה,
ושיר אשר לא נס ליחו:
"עץ הרימון נתן ריחו."

הבאנו שלום,
שלום עליכם.

שירי קפה ומדורה,
התערבבו עם שיר גבורה,
ושיר אחד ישן נושן,
"אשיר לך זמר על שושן".

הבאנו שלום,
שלום עליכם.

ושרנו בשלושה קולות
גם את השיר "היו לילות".
שירי סוכנות ועליה,
ו"שוטי שוטי אוניה".

גם שרנו כמו משוגעים,
"הנה מה טוב ומה נעים",
וכשהשחר שוב האיר,
חזרנו לאותו השיר:

הבאנו שלום,
שלום עליכם.

ביצועים נוספים לשיר זה