×
עברית קשה שפה
עברית קשה שפה

מילים: דן אלמגור

סליחה, אולי שעון?
כמה שעה…רוצה
יש פה בארץ שבועיים
יש חדש עולה.
עברית ללמוד, עוד לא לדעת
יש הרבה קשה.

גם כן אני אולפן
ללמוד קצת זמן
אני כתה מורה יוכבד.

כמה זמן ללמוד?

אולפן עקיבא מתי בבקר
ארבעה שעות.

אך, עברית קשה שפה
גם שפה מתבלבלת
אבל אפשר מדבר לאט –

אני עם אתה
גם כן אני עם את
אני עם אתה
גם כן אני עם את.

אני אותך לראות
מהר מילון לקנות
מביט מילון, מתחיל מאל"ף
מה ראשון לראות
אהב, אוהב, אהוב, אוהבת.
מילים יפה מאד.

יש גברת?
לא בכלל, יש איש?
יש אף אחד.
הרבה קשה להסתדר פה
בן אדם לבד.
אם לבן אדם חבר
חיים יותר נחמד.

אך, עברית קשה שפה….

סוכנות נתן דירה
מפתח לא נתן
אומר לפני נותן מפתח
צריך מביא חתן
אומר: אחד זה משפחה
יותר מדי קטן.

לי יש גדול תנור
לי יש פריג'ידר
לי יש "מותר" על טלויזיה
אצלי קטן פסנתר
אין אוטו
לי יש אופוניים
יש איך נסתדר.

אך, עברית קשה שפה
גם שפה מתבלבלת
מחר לגור לא יותר לבד
אני עם אתה
גם כן אני עם את
אני עם אתה
גם כן אני עם את.

ביצועים נוספים לשיר זה