×
שי
שי

מילים: מירה מאיר

מה אתן לאהובי, מה אתן?
מלוא רקיע כוכבי חן.
מלוא הגן ריחות המור
מלוא הלב שירי מיזמור.

לה, לה…

מה אגיש לאהובי, מה אגיש?
מלוא שדה שירת גדיש,
מלוא הים המיית גלים,
מלוא מטע רישרוש עלים.

לה, לה…

מה אומר לאהובי, מה אומר?
מלוא חלון דפיקות מטר ,
מלוא שמיים קול ענן,
מלוא תלמים סודות דגן.

לה, לה…

מה אשיר לאהובי, מה אשיר?
מלוא מרחב ריחות חציר,
מלוא העין צל זהב,
מלוא אזני איוושת כנף.

לה, לה…

ביצועים נוספים לשיר זה