×
שני דרורים
שני דרורים

מילים: אהוד מנור

ראיתי שני דרורים עפים
מעץ התות אל גג הרעפים
הלוך ושוב הלוך ושוב
כמו שני מטורפים

מראש התות רואים הם
שדות עד שמש קם
מראש הגג רואים הם
חולות עד שפת הים
רואים ולא יודעים ולא יודעים מה להחליט
עפים הלוך ושוב ללא תכלית

וגם אני רוצה לעוף ללא תכלית
לפרוש כנף על קצה ענף
לעוף לעוף בלי להחליט
לעוף בלי להחליט לאן
לחוג מעל עצי הגן
מעל ענן מעל הזמן
ותמיד תמיד לשוב
ותמיד לשוב לכאן

הנה זכרונותי עפים
אל יום אתמול אל רגעים יפים
הנה הם כאן הנה הם שם
ואין הם מתעייפים

מיום אתמול יביאו צבעים ונערות
ומלילות יביאו שירים ומדורות
באים ומאירים ומאירים חלום ישן
הנה הם כאן וכבר הנה הם שם

וגם אני רוצה לעוף ללא תכלית
לפרוש כנף על קצה ענף
לעוף לעוף בלי להחליט
לעוף בלי להחליט לאן
לחוג מעל עצי הגן
מעל ענן מעל הזמן
ותמיד תמיד לשוב
ותמיד לשוב לכאן

ביצועים נוספים לשיר זה