×
אלמנות הקש מטולון
אלמנות הקש מטולון

מילים: יורם טהרלב

א טולון
בנמל לא רואים את היזראלין
החיים לא חיים והלב התרוקן
והכל זה בכלל הפוליטיסין

ל'יזראלין סה בין
ל'יזראלי סה טרה ז'ולי.

א טולון
כשהיו הם פוגשים נערה בטולון
מזמינים לה שמפניה ואו-דה-קולון
ואחר כך לוקחים אותה למוזיאון.

ל'יזראלין סה בין…

א טולון
זה עבר, זה חלף, אין לשאול שאלות
לא רואים משחתות, לא רואים צוללות
ואותנו עזבו כמו זקנות בתולון.

ל'יזראלין סה בין…

א טולון
אבל יום עוד יבוא והיזראלין
עוד ישובו לפה גם טר"ש גם סגן
סה מוא, סט סמן בימינו אמן.

ל'יזראלין סה בין…

ביצועים נוספים לשיר זה