×
בלילה
בלילה

מילים: תמר אדר

בלילה פרשה אפלה את כפה על אתמול,
בלילה בא חושך עקש ומחק את הכל,
בלילה, הוא ירד וכבש וגרש את האור
וכסה פני תבל בשחור.

בלילה…

בלילה צווחה של ינשוף מפלחת דממה,
בלילה צללים ממלאים את לבי באימה,
בלילה, והולם בי בליבי ומחסיר פעימה,
רק הוא ער, כל הארץ נמה.

בלילה…

בלילה בונה האדם וחובק עולמות,
בלילה עורג הוא בדד ורוקם חלומות,
בלילה, הוא רוקם ואורג מחוטי העבר
ומותיר פתרונים למחר.

בלילה…

בלילה, הוא ירד וכבש וגרש את האור
וכסה פני תבל בשחור.

בלילה…

בלילה, והולם בי בליבי ומחסיר פעימה,
רק הוא ער, כל הארץ נמה.

בלילה…

ביצועים נוספים לשיר זה