×
דרך בים
דרך בים

מילים: נתן אלתרמן

מספינה בלב ליל, ברדוף הרודף
היא הימה קפצה מסונוורת
ויקבל אותה ים לניסיון עזי לב
ויקשור על רגליה שרשרת.

היא קרעה השרשרת, והלאה אל החוף
היא חתרה סוררת ואויבת.
וישבח אותה הים וילאט לה כי טוב
ועלי צווראה קשר אבן.

היא קרעה את האבן מעל צווארה
והמשיכה, מוכה וסחרחרת
אז חייך לה הים כליריב בזירה
והפך את גופה לעופרת.

היא קרעה העופרת והלאה בליל
והשחר האיר ויראנה
אז הראה לה הים מרחוק חוף ותל
וייטול כוחותיה ממנה

ותקרא באין כוח: תן גשר לי ים
בנה לי גשר כי אין לי מושיע
אז הטיח בה ים, וימרוט בה עד דם
וירום על צוקיו ויריע.

ויכה בה והיא מבקיעה בסערה
ובצנחה על החוף ככנף נשר
הוא קרא לה הגשר בנוי נערה
את הלילה בנית את הגשר.

ביצועים נוספים לשיר זה