×
הנחמה היחידה
הנחמה היחידה

מילים: אסתר ניצב

בשעת סערה אין מסתור
כשארץ רוחפת מקור
אצאה ואביטה בגינה
בגפן, ברימון, בתאנה
זה הבוסתן אשר נטעו זקני
ואנוכי שומרת לבני

עץ הרימון שלי הרך המגונדר
יבש וקוצני כשיח המדבר
רועד כצרור זרדים בגן
כיל רק אביון נוטף טוגה

אצאה ואביטה בגינה

סוכת הגפן הסוערת הנאווה
איה כסותך איה תפארת עלווה
כולך רק רשת מסורגת ושדופה
המרחיקה ונאנחת בסופה

אצאה ואביטה…

ואת תאנתי המתוקה
איכה היית לשלד מעוקם
האם אשב עוד פעם בצילך
העוד אטעם שוב טעם דבש פרייך

אני רואה אתכם בלב נכמר
עומדים בעירומכם בקור המר
איש לנפשו, עץ עץ ביגונו
ורוח רע כמו קץ כל נשמה
מראה נורא הוא ובדמי
אלחש לכם לעצמי

בתוך גדמי הענפים היבשים
כבר מתמלאים הניצנים החדשים
העין לא תראה ואין גם שום סימן
אבל אני יודעת, שהם שם
ובשעה הזו הבודדה
ובשעה הזו המפחידה
זוהי אולי הנחמה היחידה

אצאה ואביטה…

ובשעה הזו הבודדה
זוהי אולי הנחמה היחידה
ובשעה הזו המפחידה
זוהי אולי הנחמה היחידה

ביצועים נוספים לשיר זה