×
וביום השלישי
וביום השלישי

מילים: דני ליטאי

וביום השלישי
אמר אלוהים
יקוו המים
מתחת לשמיים
אל מקום אחד

וביום השלישי
קרא אלוהים ליבשה – ארץ
ולמיקווה המים קרא ימים
וירא אלוהים כי טוב

וביום השלישי
וביום השלישי
ניקוו המים מתחת לשמיים
והפכו לים
וביום השלישי
וביום השלישי
ניקוו המים מתחת לשמיים
עד שבא אדם

ביום השלישי
ברא את הימים
ואם ברא ימים
ברא הוא גם חופים
ואם ברא חופים
שכח דבר חשוב
שאין לקשור לחוף ימה
של תל אביב ביוב

וביום השלישי…

ביום השלישי
ברא את ים המלח
הועיד את ים המוות
למקור מחיה ורווח
אם למחיה הועיד
שכח הוא להגיד
שמפוספטים ואשלג
אפשר גם להפסיד

וביום השלישי…

ביום השלישי
ברא את הכנרת
חשב על האדם (הופ!) יצא לו עוד אגם
ולאותה טעות קרא בשם החולה
ורק בגלל אותו משגה
היא לא יצאה במטולה

ביום השלישי
ברא הוא את הים
ואם ברא הוא את הים
ברא הוא גם אדם
ואם ברא אדם
שכח פרט מתמטי
שגם בכל חברה טובה
ישנם כמה פיראטים

וביום השלישי…

וירא אלוהים כי טוב

ביצועים נוספים לשיר זה