×
לילה
לילה

מילים: לאה גולדברג

טנא מלא כוכבים
ריח דשאים דובבים
עמוק עמוק בטל
פועם לבבי

הנה פעמיך קרבים
הרעידו ריבוא רביבים
עמוק עמוק בטל
פועם לבבי

ביצועים נוספים לשיר זה