×
מיכל ומיכאל
מיכל ומיכאל

מילים: נתן אלתרמן

מיכל, מיכל, אייך מיכל
סובב השער עד יוגף
לו עוד אראך פעמיים, לדומיה באושר
נר העלי מיכל
וקומי על הסף
כסיני אור מיכל
עד יכסני חושך

הא מיכאל, השער לא יוגף עד תום
על סף אני תמיד ואור כבחלום
הלילה ריק מבכי
הלילה ריק מאושר
אך אור כבחלום
ואין בנינו חושך
הא מיכאל

מיכל, מיכל, אייך מיכל
בערב קרב חותך דינים
הלכתי ואומר לך למחר ושבתי
אבל עברו מיכל כמו ריבו שנים

ואת פני מאז
מאז עוד לא הסבתי
מיכל, מיכל, אייך מיכל
היה נווה לך למשכן
מיכל אך זאת הגידי ואמוג כאפר
האם בבית אבל את או בבית חתן
ומה קולך רונן בשיר על פני הנבל

הא מיכאל נווה שוקט לי למשכן
לא בית אבל אני ולא חדרי חתן
וכמו על פני הנבל נשמתי רוננת
כי בצידך אני בין רגבים שוכנת

הא מיכאל, מיכל, מיכל
הא מיכאל, מיכל, מיכל

ביצועים נוספים לשיר זה