×
מיקה
מיקה

מילים: יאיר רוזנבלום

מיקה, בואי אל ביתי
מי כמוך איתי
אין אביב בשדות זרים
לך השירה מראש צמרות ביתי
כאלף מחזרים

מיקה, מיקה, מי כמוך
מי כמוך איתי
מיקה, בואי אל ביתי
מיקה שלי

מיקה, בואי אל שיריי
מי כמוך בהם
אם קולך הדק שזור במילותיי
אז מנגינות שבי עפות כך מסביבך
ושוב חוזרות אלי

מיקה, מיקה…

מיקה, בואי אל שירי
מי כמוך איתו
שירי אותו, דברי אותו
אכלי אותו, צחקי אותו
עשי בו כרצונך
כי שלך הוא
שיר השירים שלי

מיקה, בואי אל שירי
שירי איתי

ביצועים נוספים לשיר זה