×
עוד יום אחד
עוד יום אחד

מילים: לאה גולדברג

עוד יום אחד מאביבים זרוח,
עוד יום אחד לצער ושמחה,
חונני אלוהי באורך רוח,
עשה ציפייתי מבורכה.

שלווה מאוד ובחדווה נכנעת,
כולי לחסד פתע כלנס,
אקשיב לכל מילה להד כל צעד,
אדע פני כל אדם שיכנס.

עוד יום אחד מאביבים זרוח,
עוד יום אחד לצער ושמחה,
חונני אלוהי באורך רוח,
עשה ציפייתי מבורכה.

אך אם היה ויפתח השער,
וכל גופי יקרא הינה הינו,
אהיה כעץ באפלת היער,
אשר בחר בו אור להקרינו.

ביצועים נוספים לשיר זה