×
פרקים בתולדות הישוב
פרקים בתולדות הישוב

מילים: אפרים סידון

כשאני הולך לישון
יש לי תמיד הרגל
לקרוא תולדות הציונות
בארץ ישראל

בלי מבטים של תהיה
מותר לי בגילי
לכל אחד ישנה סטיה
זו הסטיה שלי (מה לעשות)

אז כשחוקרים ברצינות
את הגשמת הציונות
פוגשים דבר בלתי מוסבר
והוא הקשר המוזר
בין ציונות לתה
הם התמכרו לסמובר
וכוס של תה עם קצת סוכר
היה שם אידיאל

ואז אותה המחשבה
בתוך ראשי האירה
איך המדינה היתה נראית
איך היא היתה, נאמר כעת
אם תחת תה בספל פח
היו שותים היו שותים
אז… בירה!!!

אם כל אותם החלוצים
היו בזרם מרביצים
בירה קרה עם חמוצים
בטח היה שמח

ואם בצמח על הכביש
היתה פחית קרה לאיש
בשלוק אחד היו גומרים
מה שגמרו בחודש

וגורדון עם המעדר
עושה שורה וכשגומר
שותה בקבוק ומדבר
מי לא היה שומע?

לה לה לה לה לה לה לה לה
בטח היה שמח
לה לה לה לה לה לה לה לה
מי לא היה שומע?

תביטו הנה רבותי
ודאי זה לא אומר
שהמצב הבטחוני
היה נאמר אחר

שלא היו יותר קשיים
וגם לא בעיות
אבל היה פה בלי ספק
יותר נעים לחיות

ולנחש אני מעיז
שפה היה יותר עליז
כמו ההבדל שבין פיהוק
לבין שירה עם קצת גיהוק
ההבדל בין בירה לבין תה
בין השמחה לרצינות
בין מצב רוח ושנינות

לכן אותה המחשבה
בתוך ראשי האירה
איך המדינה היתה נראית
איך היא היתה, נאמר כעת
אם תחת תה בספל פח
היו שותים היו שותים
אז… בירה!!!

אם כל אותם החלוצים
היו בזרם מרביצים
בירה קרה עם חמוצים
בטח היה שמח

ואם בצמח על הכביש
היתה פחית קרה לאיש
בשלוק אחד היו גומרים
מה שגמרו בחודש

וגורדון עם המעדר
עושה שורה וכשגומר
שותה בקבוק ומדבר
מי לא היה שומע?

לה לה לה לה לה לה לה לה
בטח היה שמח
לה לה לה לה לה לה לה לה
מי לא היה שומע?

ביצועים נוספים לשיר זה