×
שירו שירו ילדים
שירו שירו ילדים

מילים: אהוד מנור

דו רה מי פה סול
קוראת ציפור בקול
שיר כזה משמי הכחול
כל אחד ללמוד יכול

רה מי פה סול לה
שרים במקהלה
צרצרים באפלה
שוב ושוב מהתחלה

שירו שירו ילדים
שיר קלי קלות
זה שיר ששמעתם לא פעם
בקולות, כשבוקר קם
בחולות, על שפת הים
בלילות, עם שמש נם
בשיר הזה פשוט
לא תיתכן טעות
שירו שירו ילדים
שיר קלי קלות

מי פה סול לה סי
שרים גם הפסים
לרכבת לנוסעים
בין שדות ופרדסים

פה סול לה סי דו
בכרם לבדו
מילל התן סודו
לירח ידידו

שירו שירו ילדים…

סול לה סי דו רה
הוא זמר היורה
מעצמו עולה קורא
אין כל צורך במורה

לה סי דו רה מי
זמזמתי לעצמי
מישהו קרא בשמי
ושאלתי מי זה מי?

שירו שירו ילדים…

סי דו רה מי פה
שורקת צפצפה
וגם הרוח הצטרפה
איזה מנגינה יפה!

ביצועים נוספים לשיר זה